แพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ ได้รวบรวมตำแหน่งงานภาครัฐ เชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ.ซึ่งมีตำแหน่งงานจากหน่วยงานราชการกว่า 300 หน่วยงาน ภาคเอกชน จากนายจ้าง สถานประกอบการที่เข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ และได้แจ้งตำแหน่งงานว่างไว้ รวมถึงตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำที่เป็นพันธมิตรความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำกับกรมการจัดหางาน อาทิเช่น บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด, บริษัท จัดหางานจ็อบท็อปกัน จำกัด, บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่สนใจและเหมาะสมกับตัวเองด้วยการ Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ สามารถค้นหางานภาครัฐ งานทั่วไป และงานจากบริษัทจัดหางานได้ตามต้องการ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเพื่อกรองข้อมูลการหางานในขอบเขตที่ต้องการได้ เช่น ตำแหน่งที่ต้องการ เลือกบริษัทจัดหางาน จำนวนเงินที่ต้องการ สัญญาการจ้าง ประเภทงาน วุฒิการศึกษา จังหวัด จากนั้นทางแพลตฟอร์มจะทำการ Matching งานที่เหมาะสมขึ้นมาให้

นอกจากการค้นหางานทำแล้ว ยังมีค้นหาหลักสูตรอบรบ เช่น การทำเบเกอรี่ แต่งผม การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า การใช้เครื่องมือ ซ่อมแซมเครื่องยนต์และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมและนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยหลักสูตรอบรมมีช่องทางให้เลือก 2 ช่องทาง คือ อบรมแบบออนไลน์และอบรมภาคปฏิบัติในห้อง สามารถเข้าอบรมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยท่านสามารถค้นหางานตามที่ต้องการจาก Link ข้างล่าง ได้ทันที

สนับสนุนให้คนไทยมีงานทำโดย