การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนับถอยหลังสู่การประเมินคุณภาพระดับชาติ RT, NT และ O-NET

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ นับถอยหลังสู่การประเมินคุณภาพระดับชาติ RT, NT และ O-NET🗓️

กำหนดการสอบ

👉🏻O-NET ป.6 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

👉🏻O-NET ม.3 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

👉🏻RT วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

👉🏻NT วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคน