รับรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เข้ารับเกียรติบัตรกับท่าน ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพป.สระบุรี เขต 1