กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันทึ่ 28 ธันวาคม 2566 นายพงศ์พัฒณ์ ภัทรสมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566