การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 นายพงศ์พัฒณ์ ภัทรสมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”หัตถศิลป์สร้างสุข ปลุกภูมิปัญญา วิชาการเก่งกล้า ล้ำหน้าเทคโนโลยี สระบุรียั่งยืน”ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี