การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 การสอบธรรมศึกษา ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก ประจำปี 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้