งานเดิน – วิ่งการกุศล “แล่นหนองโน” NONGNO RUN

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานเดิน – วิ่งการกุศล “แล่นหนองโน” NONGNO RUN โดยมีนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และประชาชน ร่วมงานเดิน – วิ่งการกุศลในครั้งนี้ ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้