การเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายพงศ์พัฒณ์ ภัทรสมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณโรงเรียนอนุบาลสระบุรี