ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุภาภรณ์ ฉ่ำพึ่ง ที่ได้รับรางวัล”แม่ในดวงใจ”

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุภาภรณ์ ฉ่ำพึ่ง ที่ได้รับรางวัล”แม่ในดวงใจ” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง