กิจกรรมค่ายฝึกทักษะ Coding & Robotics Unplugged ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ จัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะ Coding & Robotics Unplugged ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจผ่านกิจกรรมการเล่น โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ โดยกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รัชพล คชชารุ่งโรจน์ สมาคมดิจิทัลเวิลด์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีนายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้