การมอบทุนสอบธรรมศึกษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 พระครูมงคลธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดหนองโนใต้ เจ้าคณะตำบลหนองโน มอบทุนสอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้