การนิเทศติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน จาก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน จาก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนให้การต้อนรับ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) รุ่นที่ 2 เซ็นทรัลกรุ๊ป เป็นผู้สนับสนุน ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามที่ให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ