รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายวราวุฒิ มุขกระโทก และนางขนิษฐา ปานผา ครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ปี 2566-2568 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี