กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566