งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายวราวุฒิ มุขกระโทก ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดสระบุรี เพื่อรับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ประเภท ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โดยมีนายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี และ ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี