การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ “คณิตคิดเร็ว” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กชายอนวัช แก้วกมล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ “คณิตคิดเร็ว” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566