ผลการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์”คณิตคิดเร็ว”ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์”คณิตคิดเร็ว”ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กชายอนวัช แก้วกมล นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้