การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566 และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน Best Practice

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566 และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน Best Practice ณ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง