กิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดหนองโนใต้

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา คณะครูและนักเรียน เข้าวัดฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหนองโนใต้