สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมการสอบ NT

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิณผลการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมการสอบ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้