งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา

วันที่ 6 มีนาคม 2566 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2566 เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธาน้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย