การเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูขนิษฐา ปานผา และนักเรียนโครงงานคุณธรรม ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)