วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ขอขอบพระคุณ พลเอกประสงค์ คุณนายศรีลัดดา บุตรขวัญ พันโทสมนึก คุณบุปผา ทองพุ่ม และคณะ ที่นำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ขอขอบคุณค่ะ