จัดสถานที่เตรียมงานผ้าป่า

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ที่นำรถน้ำและเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาด จัดสถานที่ที่โดมเอนกประสงค์เพื่อเตรียมงานผ้าป่าที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566