กิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้