กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน โดยมีนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือมวกเหล็ก แคมป์ปิ้ง ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566