บริษัทสยามสไมล์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 บริษัทสยามสไมล์มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กหญิงชัญญาภัค เต้าแก้ว นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศที่ 1 การประกวดเขียนเรื่องราวความประทับใจกับพ่อตามโครงการบอกรักพ่อผ่านสยามสไมล์ ชิงทุนการศึกษา สูงสุด 1,500 บาท ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565