ทุนการศึกษา บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ขอขอบคุณ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่มอบทุนการศึกษา โออาร์ ประจำปี 2565 แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้