มูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทสร้างโดมเอนกประสงค์ให้แก่โรงเรียน

นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ขอขอบพระคุณมูลนิธิหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์ที่มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทสร้างโดมเอนกประสงค์ให้แก่โรงเรียน