การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับกลุ่ม กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับกลุ่ม กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี และร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน