ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนกลองยาวโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน