โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2565 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน วิทยากรโดย นางสาวสุรีย์รัตน์ ศิลารักษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองโน ประธานในพิธี นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน