มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน นวัตกรรม ตามโครงการโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ร่วมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน นวัตกรรม ตามโครงการโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนคุณภาพ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)