งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการให้กับคุณครูเพ็ญแสง มูลมณี

วันที่ 30 กันยายน 2565 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ร่วมจัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการให้กับคุณครูเพ็ญแสง มูลมณี