การถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาของบริษัทภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 คณะวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อเก็บการวิจัยในเรื่อง การถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาของบริษัทภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี