รับการนิเทศติดตามจากคณะนิเทศอาสามูลนิธิยุวพัฒน์

22 กรกฎาคม 2565 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ รับการนิเทศติดตามจากคณะนิเทศอาสามูลนิธิยุวพัฒน์ โดยนายจำลอง รัชวัตร์ และนายเรวัตร แจ่มจบ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อต่อยอดและพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนให้ยั่งยืน