ยกเสาเอกโดมเอนกประสงค์(ช่วงที่1)

21 กรกฎาคม 2565 วันนี้ฤกษ์งามยามดี วันพฤหัสบดี

นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ได้ทำการยกเสาเอกโดมเอนกประสงค์(ช่วงที่1) และยังสามารถร่วมสมทบทุนในการบริจาคก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ได้ค่ะ