ขอขอบคุณ คุณเศกสรรค์ บุญเล็ก และครอบครัว ศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ขอขอบคุณ คุณเศกสรรค์ บุญเล็ก และครอบครัว ศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ข้าวมันไก่ และไอศครีม ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนขอขอบคุณค่ะ