กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

10 สิงหาคม 2565 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยพระครูมงคลธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดหนองโนใต้ เจ้าคณะตำบลหนองโน