กิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต

10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต โดยมีนายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการให้ความรู้ ความสำคัญของกิจกรรมต่างๆ การแต่งกายด้วยชุดไทย ตัวละครในวรรณคดี พร้อมด้วยมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย