กศน.จังหวัดสระบุรี มาจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

12 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี มาจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมระบายสีภาพให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2