เซนทรัล ฟู้ด รีเทล ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ขอขอบคุณ เซนทรัล ฟู้ด รีเทล ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ รับมอบโดย ผอ.ชยพล คชขันธ์ ครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้