เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

8 ธันวาคม 2564 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม