รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียน

18 มีนาคม 2565 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูต้อนรับ นางสาวขนิษฐา ช่างถม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียน ณ สนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้