มอบเงินบริจาคในการสร้างโดมเอนกประสงค์ จำนวนเงิน 12,000 บาท

24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ขอขอบพระคุณคุณครูนพคุณ ทองคำมา มอบเงินบริจาคในการสร้างโดมเอนกประสงค์ จำนวนเงิน 12,000 บาท