พิธีลงนามข้อตกลง แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

15 พฤศจิกายน 2564 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีลงนามข้อตกลง แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ร่วมกับคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้