ประชุมชี้แจ้งผู้ปกครองนักเรียน

21 พฤศจิกายน 2564 นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมชี้แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019