ประกาศเปิดเรียน On-site (เรียนที่โรงเรียน) วันที่ 7 ธันวาคม 2564