บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ หจก.อาร์ซีเค บุญรอดเซอร์วิส ที่นำของขวัญและขนมมามอบให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ขอขอบคุณ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ หจก.อาร์ซีเค บุญรอดเซอร์วิส ที่นำของขวัญและขนมมามอบให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565