ทำบุญโรงเรียนครบรอบ 97 ปี และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

6 มิถุนายน 2565 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ทำบุญโรงเรียนครบรอบ 97 ปี และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโดมเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ